විචාරකගේ අඩවිය – සමගාමී බ්ලොගර් අඩවියේ ලිපිනය – wicharaka.blogspot.com

Yes Yes, It’s weekend


I can’t imagine how you all got along without knowing all of these little known facts , but I just had to pass them along. By the way. I’m selling my house and moving to Guam.

4   In Lebanon, men are legally allowed to have sex with animals, but the animals must be female. Having sexual relations with a male animal is punishable by death.

(Like THAT makes sense.)

 

 

 

3   In Bahrain, a male doctor may legally examine a woman’s genitals, but is prohibited from looking directly at them during the examination. He may only see their reflection in a mirror.

(Do they look different reversed?)

 

   Muslims are banned from looking at the genitals of a corpse. This also applies to undertakers. The sex organs of the deceased must be covered with a brick or piece of wood at all times.

(A brick?)

The penalty for masturbation in Indonesia is decapitation. (Glad I don’t live in Indonesia!)

(Much worse than ‘going blind!’)

2   There are men in Guam whose full-time job is to travel the countryside and deflower young virgins, who pay them for the privilege of having sex for the first time.

Reason: Under Guam law, it is expressly forbidden for virgins to marry.

(Let’s just think for a minute: Is there any job anywhere else in the world that even comes close to this?)

In Hong Kong, a betrayed wife is legally allowed to kill her adulterous husband, but may only do so with her bare hands.

The husband’s illicit lover, on the other hand, may be killed in any manner desired.

(Ah! Justice!)

Topless saleswomen are legal in Liverpool, England – but only in tropical fish stores.

(But of course!)

1   In Cali, Colombia, a woman may only have sex with her husband, and the first time this happens, her mother must be in the room to witness the act.

(Makes one shudder at the thought.)

In Santa Cruz, Bolivia, it is illegal for a man to have sex with a woman and her daughter at the same time.

(I presume this was a big enough problem that they had to pass this law?)

In Maryland, it is illegal to sell condoms from vending machines with one exception: Condoms may be dispensed from a vending machine only in places where alcoholic beverages are sold for consumption on the premises.’

(Is this a great country or what?)

Well,…not as great as Guam!

Banging your head against a wall uses 150 calories an hour.

(Who volunteers for these tests?)

The Ant can lift 50 times its own weight, can pull 30 times its own weight and always falls over on its right side when intoxicated.

(From drinking little bottles of???)

(Did our Government pay for this research??)

Butterflies taste with their feet.

(Ah, geez.)

An Ostrich’s eye is bigger than its brain.

(I know some people like that.)

Starfish don’t have brains.

(I know some people like that, too.)

And, the best for last?

Turtles can breathe through their ass.

(And I thought I had bad breath in the morning!)

Thank you all for reading this.

If you need to reach me in the future, I will be

In Guam!!!!!!

Advertisements

Comments on: "Yes Yes, It’s weekend" (12)

  1. You have written a lot of funny and nice things to know. Some of these are really nauseating. Anyway If you hope to travel Guam, Don’t show this article to your Wifer.

  2. assume you are well armed sir 🙂

  3. විචාරකතුමා හදිසියේම මාධ්‍යය වෙනස් කළා නේද වෙනසක්ටත් එක්ක ඒකත් කදිමයි

  4. විචාරක තුමනි පොඩ්ඩක් හෝව්! අන්තිම කැමැත්තට, ඔබතුමාගෙ successor විදිහට මාව නම් කරලා තියන්නෝඕඕඕඕ!! ටික කාලෙකිං මාත් එනෝ ඒපැත්තෙ!!!!
    හෙහ් හෙහ් හෙහ්!!! 
    😂😂😂😂

  5. අනේ අපි නම් දන්නෙ නෑ සුදෝ…තම්පලා ගහක් වත් කපන්න දන්න තැනක නැතෙයි…

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න. විවේචනය කරන්න. සංවාදයට එළඹෙන්න. යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: