විචාරකගේ අඩවිය – සමගාමී බ්ලොගර් අඩවියේ ලිපිනය – wicharaka.blogspot.com

The Soldier


This is an extraction from an e mail received from a Senior Officer

Wicharaka 

image1

When a soldier comes home, he finds it hard …… to listen to his son whine about being bored.

 

 

image 2….to keep a straight face when people complain about potholes.

 

 

image 3

To be tolerant of people who complain about the hassle of getting ready for work.

 

 

image 4

…. to be understanding when a co-worker complains about a bad night’s sleep.

 

 

image 5

…. to be silent when people pray to God for a new car.

 

 

image 6

…… to control his panic when his wife tells him he needs to drive slower.

 

 

image 7

…. to be compassionate when a businessman expresses a fear of flying.

 

 

image 9

…… to keep from ridiculing someone who complains about hot weather.

 

 

image 8

…… to control his frustration when a colleague gripes about his coffee being cold.

 

 

image 10

…… to remain calm when his daughter complains about having to walk the dog.

 

 

image 11

……. to be civil to people who complain about their jobs.

 

 

image 12

….. to just walk away when someone says they only get two weeks of vacation a year.

 

 

image 13

…… to be forgiving when someone says how hard it is to have a new baby in the house.

 

 

image 14

Finally……glad to be back home!

0922hrs 9th April 2015

Advertisements

Comments on: "The Soldier" (7)

  1. භාෂාව කුමක් වුවත් කියන සියල්ල නිවැරදි වේ ,

    • ස්තුතියි. සොල්දාදුවන් සම්බන්ධ අගනා කියමනක් තියනවා.

      ‘සොල්දාදුවා කිසි දිනක නොමියේ. එහෙත් කාලය අනුව වියැකී යයි’

      අප හැමදාමත් සොල්දාදුවන් දකිනවා. ඔවුන් යුද්දෙට යනවා, සටන් කරනවා, මැරෙනවා, විශ්‍රාම යනවා, නමුත් අලුතෙන් සොල්දාදුවෝ එනවා. අප හැමදාමත් සොල්දාදුවන්ව දකිනවා…………………………… අවසානයක් නැහැ.

  2. මේ ඡායාරූප දහසක් දේ පවසනවා නේද. හමුදා සෙබලා කරන කැපකිරීම ගැන කියන්න වදන් නෑ. නමුත් ජයග්‍රහණයෙන් මද කාලයකට පස්සෙ ඒ කැපවීම් කාට කාටත් අමතක වෙනවා.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න. විවේචනය කරන්න. සංවාදයට එළඹෙන්න. යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: